ondersteuning bij verlies

Bijeenkomsten

Ondersteunend bij verlies

Hulp bij rouwverwerking

Rouwen is het verwerken van het verlies van een dierbare.

Het is een proces dat veel vraagt, het doet pijn en maakt eenzaam. Sommigen vinden hierin een eigen weg, anderen vertrouwen op de steun uit de omgeving. Voor wie daar behoefte aan heeft kan het ook fijn zijn buiten de eigen kring hulp te krijgen.

Ondersteunend bij verlies, in samenwerking met Welzijn Bergen, biedt een serie bijeenkomsten aan om in een veilige omgeving deelnemers te helpen hun verlies draaglijk te maken.

In onze bijeenkomsten staat luisteren zonder oordeel centraal. We geven mensen de gelegenheid met ons en met elkaar te praten over hun ervaringen en emoties. Er is ruimte stil te staan bij fijne momenten, maar ook bij lastige gevoelens en twijfel.

Voor een rouwproces bestaat geen handleiding. Wij proberen alle fasen en de gevoelens die daarbij horen aandacht te geven. Onze rol is ondersteunend, we laten zien hoe om te gaan met het verlies en verdriet en het te aanvaarden in het eigen bestaan.

 

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

De veilige en vertrouwelijke omgeving van onze groepsgesprekken nodigt uit om te praten over wat u het meest raakt in het verlies. Rouwen kun je niet alleen, uw verhaal vertellen en delen met lotgenoten kan het verdriet zachter maken.

Na de kennismaking vertelt ieder kort haar of zijn verhaal. In volgende bijeenkomsten gaan we daar dieper op in. Wij letten er op dat ieder de tijd krijgt voor de eigen ervaringen. Er is ruimte voor mooie en verdrietige herinneringen, u zult ervaren hoe dit u kan helpen.

Zo proberen we samen de balans in uw leven terug te vinden. Ook gaan we in op rouwrituelen van vroeger en nu, bij ons en hoe andere culturen er mee omgaan. U kunt een foto of tastbare herinnering van uw dierbare meenemen bij uw gesprekken over degene die u zo mist.

 

Wanneer en waar

De groepsgesprekken bestaan uit een serie van zes bijeenkomsten, eenmaal in de veertien dagen, en duren maximaal twee uur.

Er is plaats voor 5–8 deelnemers. Afhankelijk van de aanmeldingen zullen de bijeenkomsten plaatsvinden in Egmond, Bergen of Schoorl.

De eerste serie is gestart in 2021.
We krijgen positieve feedback op onze bijeenkomsten, zoals "wat kunnen jullie goed luisteren, ik mag gewoon mijn verhaal vertellen" en "ik ging met buikpijn naar jullie toe maar voel me nu zo opgelucht."

Er is in maart 2024 een serie gestart in Schagen (i.o.v. Mantelzorgcentrum Schagen) en in Bergen.

De volgende series starten in september 2024.

De kosten bedragen € 95,00 voor zes bijeenkomsten.

 

Heeft u belangstelling en/of wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met Ondersteunend bij verlies,

of bel Welzijn Bergen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur 072 5095267,
of mail contact@welzijnbergen.nl
Zie ook Welzijn Bergen: folder rouwverwerking